kim jest doula


Doula wspiera w czasie ciąży, porodu i połogu. Jej zadaniem jest zapewnienie emocjonalnego, fizycznego, informacyjnego oraz niemedycznego wsparcia kobiecie w ciąży, podczas porodu oraz w pierwszych tygodniach macierzyństwa. Doula przygotowuje kobiety do porodu, pomaga oswoić jej lęki i obawy związane z macierzyństwem. Uczestnicząc w porodzie dba komfort i poczucie bezpieczeństwa przyszłej mamy, masuje i stosuje inne niefarmakologiczne techniki  łagodzenia bólu. W okresie połogu wspiera młodą mamę w budowaniu jej poczucia kompetencji.
Doula (z greckiego) - to kobieta "która służy". Współcześnie oznacza osobę, która w profesjonalny sposób wspiera fizycznie oraz emocjonalnie kobietę rodzącą, w ciąży i w połogu, dostarcza jej niezbędnych informacji i udziela praktycznych wskazówek. Doula rozumie i chroni fizjologiczny przebieg porodu, odpowiada na emocjonalne potrzeby kobiety na każdym jego etapie. Pozostaje z rodzącą przez cały czas trwania porodu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa. Doula zajmuje się również osobą bliską, która towarzyszy rodzącej ułatwiając jej udział w porodzie w sposób, na jaki jest ona gotowa. Pomaga jej w jak najlepszym wspieraniu rodzącej.
Obecność douli jest ważna! Badania wykazały, że dzięki obecności douli:
  •  skraca się czas porodu o 25% 
  •  zmniejsza się ryzyko cesarskiego cięcia o 50% 
  •  zmniejsza się ryzyko porodu zabiegowego o 40% 
  •  rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe 
  • rzadziej pojawia się potrzeba skorzystania ze znieczulenia o 60% 
  •  rzadziej występuje konieczność podania kroplówki wywołującej skurcze o 40% 
  • pogłębia się więź i poprawia współpraca między rodzącą a jej partnerem, 
  • rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matka, 
  •  rzadziej występują problemy z karmieniem piersią.